Overige informatie


Schoolgidsbijlage 2021-2022
Omgang sociale media en internet
Protocol vervoer leerlingen
Vakantie- en verlofregeling
Informatievoorziening vanuit school
Ziekte bij leerlingen of leerkrachten
 

Ziekmeldingen


Als uw kind door ziekte niet naar school kan, kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven. U kunt bellen tussen 8.00 en 8.25 uur op het telefoonnummer van school: 0524-562174.
 

Bezoek externe deskundigen (huisarts, tandarts, etc.)


We vragen u de bezoeken aan dokter, tandarts of orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken, wilt u dit dan bij de leerkracht melden?
Aan bezoekjes aan externe deskundigen (logopedist, orthopedagoog, bewegingsdeskundige, etc.) werken wij mee. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken of het verstandig is om dit onder schooltijd te doen. We wijzen u er wel op dat wanneer deskundige hulp onder schooltijd wordt geboden dit onder de verantwoordelijkheid van de school valt en dus te allen tijde een terugkoppeling naar school moet plaatsvinden.
 
Ziekte bij een leerkracht

Het kan zijn dat een leerkracht ziek is en hierdoor geen les kan geven. In dit geval doorlopen wij de volgende stappen:
  1. Wij vragen de duo-leerkracht om (extra) les te geven / in te vallen.
  2. Wij vragen een andere leerkracht van de school om in te vallen.
  3. Wij zetten onze onderwijsassistent in voor de groep. 
  4. Wij vragen een externe invaller aan.
  5. De leerkracht die thuis zit door klachten, maar niet dusdanig ziek is dat zij geen les kan geven, verzorgt via de digitale mogelijkheden vanuit huis de instructies en de begeleiding. (A la thuisonderwijs, alleen dan omgekeerd.) De groep, die gewoon in de klas zit, staat onder toezicht van de aanwezige leerkrachten, stagiaires en/of het onderwijsondersteunend personeel.
  6. Bij een eerste dag kunnen wij de groep verdelen onder de andere groepen. 
  7. In het extreemste geval kunnen wij de groep niet opvangen op school en zullen zij thuis moeten blijven en zullen wij tijdelijk terug moeten naar het thuisonderwijs.
Natuurlijk informeren wij de ouders/verzorgers hier z.s.m. over per mail en via een pushbericht in de SchoolApp.
Kinderen die niet thuis terecht kunnen, kunnen misschien bij grootouders of klasgenoten worden ondergebracht. Als dat ook niet lukt, zullen we voor noodopvang op school zorgen.