Overige informatie


Schoolgidsbijlage 2021-2022
Omgang sociale media en internet
Protocol vervoer leerlingen
Vakantie- en verlofregeling
Informatievoorziening vanuit school
Ziekte bij leerlingen of leerkrachten
 

Informatievoorziening vanuit school


Op verschillende manieren delen wij onze informatie met ouders, betrokkenen en geïnteresseerden.
 

De nieuwsbrief ('t Ravelijntje)


Om de week ontvangen ouders/verzorgers en abonnees onze nieuwsbrief, 't Ravelijntje genaamd.
Hierin zijn actuele verslagen, foto's, informatie en de data van alle activiteiten te vinden en treft u hier een toelichting op bepaalde activiteiten aan. We proberen alle informatie van het moment in de nieuwsbrief te verwerken, zodat verder geen aparte briefjes nodig zijn.
 
De website en SchoolApp (SchoolsUnited App)

Op onze website vindt u alle belangrijke informatie over onze school. U kunt hier bijvoorbeeld de schoolgids en de nieuwsbrief digitaal inzien. Ook kunt u de kalender via de website raadplegen. De algemene zaken van school zijn voor iedereen toegankelijk, maar er is met het fotoalbum ook een afgesloten gedeelte waarvoor u zul moeten inloggen.

Om u als ouder/verzorger aan te melden gaat u naar het kopje 'ouders' op de website en dan naar >> Ouderportaal website (login). Deze is alleen toegankelijk voor de ouders van bij ons ingeschreven leerlingen door middel van een schoolcode, te verkrijgen bij de directeur van de school. 

Met het ouderportaal kunnen ouders zich ook aanmelden voor de SchoolUnited App.
Via deze app informeren leerkrachten en de school onze ouders over groepsspecifieke en schoolbrede activiteiten en vindt u er foto’s en afspraken.
 
Schoolgids

Ouders die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders die hun kinderen als leerling op onze school aanmelden of al hebben, kunnen onder het tabblad 'Schoolinfo' op de website onze digitale schoolgids bekijken. 
 

Schoolkalender


Op de website en in de SchoolApp staat de kalender. Hierop staan de belangrijke data vermeld en soms staat er ook extra informatie bijgeschreven.