Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
De Identiteitscommissie
Oudercommissie
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

De Identiteitscommissie


Op onze school heeft de Identiteitscommissie een belangrijke plaats. Zij waarborgt de kwaliteit op het gebied van identiteit en denkt en beslist mee over de goede invulling van de identiteitsvorming bij ons op school.

Voor meer informatie zie identiteitscommissie onder het tabblad 'ouders' >> Identiteitscommissie.