Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
De Identiteitscommissie
Oudercommissie
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen


De scholen binnen onze stichting zijn verplicht de landelijke regels te hanteren. Hier valt ook het aanvragen voor verlof onder. Op deze site vindt u hier meer informatie over onder de knop: Vakantie- en verlofregeling.

<< Klik hier voor meer informatie op de site van onderwijsstichting Arcade >>