Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
De Identiteitscommissie
Oudercommissie
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderweld.info.

Ook bij ons op school is er een peuteropvang van Kinderwereld gevestigd: POS De Ravelijn, wat staat voor peuteropvang op school. Daarnaast biedt Kinderwereld elke maandag, dinsdag en donderdag BSO (buitenschoolse opvang) voorschools (VSO) en naschools (NSO) aan. We hebben 1 pedagogisch medewerker die het gezicht is van de POS én de BSO. Zij wordt beschouwd als volwaardig teamlid van De Ravelijn.
Er wordt onderzoek gedaan naar een uitbreiding van de samenwerking met VVE, dus dagelijks een peutergroep op school, en het aanbieden van buitenschoolse opvang op de woensdagmiddag.

POS DE RAVELIJN .


Spelen met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke en professionele omgeving. Een voorbereiding op de basisschool, leren om in groepsverband dingen te doen. Dit is wat Kinderwereld u kan bieden bij POS De Ravelijn.

Peuters van 2 tot 4 worden hier begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers die de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden en bijzonderheden signaleren.  Daarnaast is er uiteraard veel ruimte om lekker (buiten) te spelen, zingen, knutselen, bouwen, dansen, verkleden en (voor) te lezen.

De samenwerking met Samenlevingsschool De Ravelijn vinden wij daarbij erg belangrijk. Peuters en kleuters spelen op verschillende momenten met elkaar samen om zo de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook worden alle peuters warm overgedragen aan de leerkracht van groep 1-2.

Momenteel biedt Kinderwereld in de school hun diensten aan op de dinsdagmorgen en de donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur. 

RONDLEIDING/INSCHRIJVEN .

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?
 
Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via onze website: www.kinderwereld.info.
of specifiek voor POS/BSO De Ravelijn: www.kinderwereld.info/den-velde.

Annemarel Roelofs is clustermanager van POS/BSO De Ravelijn, zij is te bereiken op: annemarel@kinderwereld.infoNaast Kinderwereld wordt er ook samengewerkt met kinderdagverblijf De Dassenburcht en kinderdagverblijf Eigenwijz, beide gevestigd in Gramsbergen.