Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
De Identiteitscommissie
Oudercommissie
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Omdat wij een nieuwe school in een nieuwe situatie zijn, behoord De Ravelijn nog niet tot een scholengroep, echter zal de school gedurende het schooljaar 2022-2023 nader toetreden tot Scholengroep De Driehoek, hieronder vallen ook De Cantecleer in Kloosterhaar, de Prinses Irene in Gramsbergen en De Regenboog in Slagharen.