Ouders en school


Arcade
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Als uw kind bij ons op school komt gaan wij er vanuit dat u als ouders een bijdrage betaalt. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen, omdat het Ministerie van onderwijs van oordeel is dat de kosten van het onderwijs voor 100% door hen vergoed wordt.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld:

Afsluitende activiteit - juli 2020

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 45,- per leerling, de MR heeft hiermee ingestemd.

Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage met ouders gedeeld. De school draagt zorg voor het innen van deze bedragen, maar het is geld van de ouders en wordt beheerd door de penningmeester van de oudercommissie.