De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 
Onze school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie wel samen met Kinderwereld, die bij ons in het gebouw zit met de peuteropvang op school (POS De Ravelijn - https://www.kinderwereld.info/den-velde).

 
Maar ook is er een goed contact met kinderdagverblijf De Dassenburcht en kinderdagverblijf Eigenwijz, beide gevestigd in Gramsbergen. 

Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen.