Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Onderwijstijd


Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 
 

Invulling op onze school


Op De Ravelijn gaan alle leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur naar school en op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur naar school en de groepen 5 t/m 8 tot 15.00 uur. 
Dagelijks gaat de eerste bel om 8.25 uur, het sein om naar de klas te gaan, zodat de leerlingen om 8.30 uur klaarzitten om de schooldag te starten. Van 12.00 uur tot 12.15 uur (uitgezonderd de woensdag en voor de onderbouw de vrijdag) wordt er gegeten in de klas, waarnaar er een pauze is van 12.15 uur tot 12.55 uur. Om 13.00 uur beginnen de middaglessen.

Vóór de middagpauze wordt er met name gewerkt aan de basisvakken (rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling), dit komt neer op zo'n 60% van de onderwijstijd. De overige 40% wordt besteed aan schrijven, wereldoriëntatie, techniek, muziek, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing / burgerschap en kunstzinnige oriëntatie.

Hoe wordt de onderwijstijd op school besteed?

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheid aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. 

Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen, hiervoor wordt er gewerkt met de leerlijnen vanuit ParnasSys (ons leerlingvolgsyteem) en wordt de methode 'Onderbouwd' ingezet.

 
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met weektaken en wordt er vanuit leerlijnen lesgegeven uit methodes. Natuurlijk worden hier een verscheidenheid aan werkvormen bij ingezet. U kunt denken aan Coöperatieve Leervormen, het werken aan weektaken, in samenwerking opdrachten uitvoeren, ontwerpend en onderzoekend leren en het werken in onze openleerruimtes.


 

Onderwijs op afstand


In de thuiswerkperiode (vanwege COVID-19) hebben wij veel ervaring opgedaan met het geven van onderwijs op afstand. Aan de hand van onze weektaken kunnen leerlingen thuis aan de slag. Alle leerlingen kunnen in Google Classroom en Meet, waarin onze leerkrachten instructies geven en leerlingen begeleiden.
Vanaf groep 3 heeft elke leerling de beschikking over een Chromebook, deze gaat waar nodig mee naar huis, zodat de leerling thuis ook verder kan met zijn/haar werkzaamheden voor school.

Naast de verwerking van onze methodelessen, die via Basispoort (thuis) te vinden zijn, hebben onze leerlingen toegang tot Junior Einstein, Ambrasoft en Squla.