Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:   De overgebleven 240 uur (7520-7280) mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Omdat De Ravelijn met een continurooster werkt, kan er een evenredige verdeling worden gemaakt over de groepen 1 t/m 8. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school om te eten.
 

Verantwoording voor De Ravelijn


Op de Ravelijn gaan de groepen 1 t/m 4 per week 24 uur naar school.
Voor de groepen 5 t/m 8 is dit 26 uur per week. 

In de schoolgidsbijlage vindt u de praktische informatie omtrent de inrichting van de uren op onze school. (vakantiedagen, extra vrije dagen en schooltijden)
De schoolgidsbijlage is als bijlage toegevoegd aan deze schoolgids, zie het kopje overige informatie onder schoolinfo op deze website of klik op deze link >> Schoolgidsbijlage 2022-2023