Gymles samenwerken
slider placeholder
Maandag deden we bij gym allemaal samenwerkspelletjes. Eerst deden we tikkertje. Als je was getikt moest je op de gele lijn gaan zitten. Je kon bevrijd worden doordat een andere loper je aan je benen pakte en over de achterlijn sleepte. Geweldig om te zien dat ze de ene keer met twee mensen iemand gingen bevrijden en de andere keer één iemand twee getikten tegelijk bevrijdde. Hierbij moesten zowel dde tikkers als de lopers onderling samenwerken. Daarna deden we het chagrijnenspel. Hierbij moeten leerlingen in groepjes van de ene kant van de gymzaal naar de andere. Hierbij mogen ze alleen in de hoepel staan. Ze krijgen natuurlijk minder hoepels dan leerlingen in hun groepje. Ze bedenken eerst een strategie hoe ze het aan gaan pakken. Wanneer we beginnen met oversteken mag er niet meer gepraat worden maar moeten ze non-verbaal communiceren. Bij de eerste keer kreeg ieder groepje één grote hoepel en twee kleintjes. Dat was een extra moeilijke uitdaging want sommige kinderen pasten niet met hun twee voeten in de kleine hoepel. Gelukkig wou meester Daniël wel hoepels ruilen en kreeg ieder groepje drie grote hoepels. Er waren een aantal groepjes die vlot over waren en waar de samenwerking goed verliep, maar er waren ook groepjes waar nog wel verbetering mogelijk was. Bij de tweede keer kregen ze behalve drie hoepels ook vier voorwerpen die naar de overkant moesten mrt daarbij de opmerking dat er steeds maar één voorwerp in de hoepel mocht zijn. Deze keer was de samenwerking in alle groepjes top!! We sloten de les af met iemand is hem, niemand is hem. Het was een geweldige gymles! Meer foto's in het fotoalbum