Luizencontrole met luizenscanner
slider placeholder
Zojuist hebben alle leerlingen met een Chromebook van school (gr. 3-8) een mail in hun Gmail op hun Chromebooks ontvangen voor de luizenscanner.

Wilt u erop toezien dat uw kind dit vandaag even uitvoert? Zodat de school de situatie in beeld heeft en hierop in kan springen. Alvast dank! 

Dit bericht geldt niet voor groep 1-2...

Team De Ravelijn